Welkom bij INTOP Zorgsector

Intop Zorgsector is een dienstverlenende organisatie op het gebied van kennisoverdracht, opleidingen, examinering en toetsing.

De scope van Intop Zorgsector is het organiseren van opleidingen en het vaststellen van kennisniveaus, respectievelijk vakbekwaamheden door middel van toetsen en/of examens.

Intop Zorgsector is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Tevens is Intop Zorgsector lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

De opleidingen en cursussen van Intop Zorgsector zijn geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Opening studiejaar

De heer H. Imming, voorzitter van de VZI opent het studiejaar met een lezing voor de studenten Medische Technologie A (MTA). Weer veel (28) enthousiaste studenten nemen deel aan de opleiding MTA die gegeven wordt in het conferentiecentrum “De Vechtsebanen” in Utrecht. 
Ook op de foto mevrouw drs. C. van der Waal (studiecoordinator) en de heer ing. S. van der Salm (curriculumontwikkelaar en docent).

Scroll naar top