Welkom bij INTOP Zorgsector

INTOP Zorgsector is een dienstverlenende organisatie op het gebied van kennisoverdracht, opleidingen, examinering en toetsing.

De scope van INTOP Zorgsector is het organiseren van opleidingen en het vaststellen van kennisniveaus, respectievelijk vakbekwaamheden door middel van toetsen en/of examens.

INTOP Zorgsector is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Tevens is INTOP Zorgsector lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

De opleidingen en cursussen van INTOP Zorgsector zijn geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

De examens van INTOP Zorgsector staan onder toezicht van de onafhankelijke Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie én de Examenkamer.

De Examenkamer is  een onafhankelijke accreditatie-instelling en toezichthouder op het gebied van examenstelsels.
De onder toezicht van de Examenkamer afgenomen INTOP examens dragen het keurmerk dat de kwaliteit van diploma’s en certificaten is gewaarborgd, conform de norm voor examens en exameninstellingen.

Erkenning CZO 

INTOP Zorgsector is  erkend door de CZO (College Zorg Opleidingen) als theorie-opleider voor de Opleiding Medisch Technicus. 

CZO erkenning Intop Zorgsector

 

Scroll naar boven
Scroll naar top