Examencommissie

Examencommissie MTA®, MTB®, MTC®, MMT
De examencommissie Opleiding Medische Techniek (OMT) houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en beoordelen van de examens Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC®.

De examencommissie is samengesteld uit leden die aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke expertise op een vakinhoudelijk gebied bezitten, zoals medische techniek, onderwijs, toetsingsexpertise en de (medische) industrie.

Overzicht leden (per 1 juli 2011)

Voorzitter Dhr. dr. W.N.J.C. van Asten

Dhr. dr. W.N.J.C. van Asten Hoofd Klinische Fysica Atrium ziekenhuis te HeerlenNederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) lid subexamencommissie Stralingshygiëne

Leden

Dhr. Ir. J.P. Van Dijk

Coördinator Enginering Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Dhr. E. Lugthart

Nederlandse vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG)

Dhr. C. Schot

Bestuurslid VZI

Dhr. N. Laheij

oud-bestuurslid VZI

Secretaris

Intop Zorgsector | Christina van der Waal

Mw. drs. C.A.H. van der Waal

Opleidingdscoördinator bij Intop Zorgsector

Scroll naar boven
Scroll naar top