Examencommissie

De onafhankelijke examencommissie Medische Techniek houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en beoordelen van de examens Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC®. De examencommissie wordt hierbij bijgestaan door controleurs van de Stichting Examenkamer

De examencommissie is samengesteld uit leden die aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke expertise op een vakinhoudelijk gebied bezitten, zoals medische techniek, onderwijs, toetsingsexpertise en de (medische) industrie.

Voorzitter: Dhr. Ir. J. van Dam (Jeroen) is manager Klinische Fysica en Medische Technologie (KFMT) in het nieuwste ziekenhuis van Nederland, het Tergooi MC in Hilversum. 

Dhr. N.G.C. Laheij (Nico) is Medisch Technoloog en actief betrokken bij de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI). Nico is al jaren een kritisch lid van de commissie en controleert o.a. nieuwe examenvragen.

Dhr. E. Lughthart (Erik) is als interim (project-)manager betrokken bij onderhoud en huisvestingsprojecten bij ziekenhuizen door het hele land. Erik zit namens de Nederlandse vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG) in de examencommissie en is vaak als gecommitteerde bij de examens aanwezig.

Dhr. S.A.M. van der Salm (Simon) is jarenlang verantwoordelijk geweest voor het MTA/MTB/MTC lesmateriaal en de daarbij behorende examens. Simons ervaring is een grote meerwaarde in de examencommissie.

Namens INTOP Zorgsector zijn bij de vergaderingen aanwezig:
Dhr. L.M. van Dam (Louis) directeur en secretaris examencommissie
Mevr. L.D. van der Plaats MSc (Lisa) curriculum ontwikkelaar
Mevr. J. van Lopik (Jantine) opleidingscoördinator en notulist examencommissie

De medewerkers van INTOP Zorgsector informeren de examencommissie en hebben geen stemrecht.

 

Scroll naar boven
Scroll naar top