Opleidingen Medische Technologie

INTOP Zorgsector heeft in samenwerking met de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) de opleiding Medische Technologie, bestaande uit MTA®, MTB®, MTC® en MMT® ontwikkeld.

INTOP Zorgsector verzorgt tevens een brede managementopleiding voor (toekomstige) managers medische technologie.

Medisch-instrumentatietechnici hebben gewoonlijk een elektrotechnische opleiding op MBO/HBO-niveau. Op het moment dat zij gekozen hebben voor een loopbaan binnen de zorgsector, is het voor hen van groot belang om meer kennis te vergaren over de diverse medisch-technische aspecten van het ziekenhuis. Hoe werkt bijvoorbeeld een beademingsapparaat en wanneer en waarom wordt een patiënt beademd? Hoe werkt elektrochirurgie en waar moet een medisch-instrumentatietechnicus op letten als hij deze apparatuur moet repareren of onderhouden.

Ook het onderwerp medisch-technische veiligheid is binnen ziekenhuizen van groot belang. Wat te denken van een patiënt die wegens het haperen van een hart-longmachine diverse complicaties oploopt?

VZI Register van Certificaathouders (RECER)
De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) biedt haar leden de mogelijkheid om zich voor het vak van medisch instrumentatietechnicus te laten certificeren. De medisch instrumentatietechnicus wordt in eerste instantie gecertificeerd op basis van de genoten basisopleiding in combinatie met drie relevante ervaringsjaren in een gezondheidszorginstelling. De opleidingen MTA® en MTB® maken deel uit van deze basisopleidingen.

Een RECER-certificaathouder dient bijscholingsactiviteiten te ontplooien en hiermee bijscholingspunten te behalen. Voor het behalen van het diploma MTC® gelden 20 bijscholingspunten. Voor het volgen van de losse cursus Didactiek gelden 10 bijscholingspunten.

Vooropleiding
Om goed te kunnen functioneren in het werkveld van de medische technologie zijn basiskennis en inzicht noodzakelijk op het niveau van een technische MBO-opleiding op niveau NLQF-4 met Elektrotechniek/Elektronica/Informatietechniek, of een daarmee gelijkwaardig diploma en/of aantoonbare competenties.

De basiskennis, waarop de opleidingen MTA® en MTB® zijn gebaseerd, betreft, naast elektrotechniek of elektronica, ook natuurkunde, scheikunde en wiskunde op het niveau NLQF-4 van MBO-4 of HAVO.

De opleiding MTC® is een opleiding op HBO-niveau die, naast uitbreiding van de vakspecifieke kennis, ook verbreding en verdieping van de in MTA® en MTB® behandelde lesstof levert.

Deze opleiding vereist met name meer kennis van en inzicht in wiskunde en natuurkunde. Daarom wordt studenten in de gelegenheid gesteld om facultatief lessen wiskunde te volgen. Het vak wiskunde wordt niet apart geëxamineerd.

Opleidingen Medische Technologie (MTA, MTB en MTC)
De opleidingen Medische Technologie zijn theoretische opleidingen bestemd voor medisch-instrumentatietechnici die werkzaam zijn in de zorgsector en voor medewerkers van leveranciers van medisch-technische meetapparatuur. De opleiding Medische Technologie bestaat uit drie onderdelen: Medische Technologie A, B en C. MTA® en MTB® zijn op NLQF-4+ niveau; MTC® is een opleiding op HBO-niveau, die in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden wordt georganiseerd.

Contactonderwijs
De opleiding Medische Technologie is contactonderwijs waarbij er naast de lesstof uit het boek ook nadrukkelijk inbreng is van relevante kennis van de docent en zo mogelijk van medecursisten. Bovenstaande lesmethodiek vereist dat de cursist de lessen moet volgen. Bij verzuim geldt de volgende regel: de cursist mag maximaal twee lesavonden missen. Bij meer verzuim moeten de lessen ingehaald worden bij de volgende opleiding of de cursist dient een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de examencommissie.

Kwaliteit
INTOP Zorgsector hecht grote waarde aan kwaliteit. Hiertoe is onder andere een kwaliteitshandboek opgesteld waarin alle procedures binnen de organisatie zijn omschreven. Alle bedrijfsprocessen, vanaf de aanmelding tot en met de uitreiking van het diploma, staan omschreven in het kwaliteitshandboek.

Ook de examens vallen onder het kwaliteitssysteem. Het feit dat de examens altijd op een juiste wijze worden afgenomen en nagekeken, wordt gegarandeerd door een onafhankelijke examencommissie.

Examencommissie Opleiding Medische Technologie
De examencommissie MT houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en beoordelen van de examens Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC®. De examencommissie is samengesteld uit leden die aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke expertise op vakinhoudelijk gebied bezitten, zoals medische techniek, onderwijs, toetsingsexpertise en de (medische) industrie.

Docenten
De lessen worden gegeven door docenten die afkomstig zijn uit diverse vakgebieden. De docenten van INTOP Zorgsector zijn vakmensen, afkomstig uit de praktijk. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam in een academisch of streekziekenhuis, TNO of bij een toeleverancier van medische apparatuur.

Scroll naar boven
Scroll naar top