Medische Technologie MTA®

De technische MBO-opleiding op niveau NLQF-4+ Medische Technologie MTA® heeft tot doel kennis bij te brengen op het gebied van anatomie en fysiologie, en het meten aan het menselijk lichaam. De student heeft na het behalen van het certificaat Medische Technologie MTA® een breed inzicht in de toepassingen van medisch-technische meetapparatuur waardoor hij beter in staat is het beroep van instrumentatietechnicus uit te oefenen.

Voorwaarden van deelname
De student dient werkzaam te zijn als medisch instrumentatietechnicus in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische meetapparatuur. Daarnaast moet de student beschikken over het diploma van een technische MBO-opleiding op niveau NLQF-4 met Elektrotechniek/Elektronica/Informatietechniek, of een daarmee gelijkwaardig diploma en/of aantoonbare competenties.

Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI)
De opleiding MTA® is in samenwerking met de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatie-technici ontwikkeld.

Vrijstellingen
Er worden geen vrijstellingen verleend voor enig onderdeel van de opleiding op grond van vooropleiding of elders verworven competenties.

Onderwerpen
Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Het menselijk lichaam (Anatomie & Fysiologie)
 • Fysiologische Meetmethoden-I
 • Het Meten van Bio-elektrische Activiteit
 • Ultrageluid-I
 • Stimulatie
 • Infuustechnologie
 • Stralingsfysica-I & Beeldvorming
 • Nierfunctievervangende Technieken-I
 • Elektrochirurgie
 • Pneumatiek & Medische Gassen
 • Informatietechnologie-I
 • Natuurwetenschap & Techniek
 • Risicoanalyse-I
 • Kwaliteitszorg

Avondopleiding
De opleiding bestaat uit contactlessen. Naast het volgen van de lessen wordt van de student verwacht dat hij thuis het lesmateriaal bestudeert en indien van toepassing, schriftelijke opdrachten maakt. De opleiding Medische Technologie MTA® bestaat uit circa 20 lessen van ieder 3 uur en een examen van 2 uur.

De lessen worden in principe ‘s avonds gegeven van 18:30 uur tot 21:30 uur, maar van die tijden kan om dringende redenen worden afgeweken.

Studielast
De totale studielast bedraagt minimaal 180 uur gedurende circa 5 maanden.

Examen Medische Technologie MTA®
Tijdens de laatste bijeenkomst kan de student het examen MTA® afleggen. Dit examen staat onder toezicht van de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.

Indien de student slaagt voor het examen ontvangt hij/zij het certificaat Medische Technologie MTA®. Dit certificaat is vereist voor deelname aan de opleiding MTB®.

Herexamens
De student die niet slaagt voor het examen kan twee keer een herexamen doen.

Deelname aan een herexamen kost € 225,00*

Locatie
De locatie van de opleiding Medische Technologie MTA® is het business center van de Vechtsebanen, Mississippidreef 153, Utrecht.

Start opleiding
De opleiding start twee keer per jaar: in principe in januari en in augustus, maar daar kan om dringende redenen van af worden geweken.

Kosten
De kosten voor de opleiding MTA® bedragen per persoon € 2.975,00*, btw-vrijgesteld. Dit is inclusief de lesmappen MTA®, dictaten, het lesboek Anatomie en Fysiologie en de meest recente versie van de BINAS, examenkosten, certificaat en koffie/thee/fris. 

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de opleiding MTA® door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. U vindt het aanmeldformulier op de deze pagina.

Minimaal aantal studenten
De opleiding MTA® wordt uitsluitend georganiseerd als zich ten minste 18 studenten voor deze opleiding hebben aangemeld.

*Prijspeil per 01-01-2024. Bij deelname aan de opleiding in het kader van het CZO zal er een toeslag op de prijs zijn. De hoogte daarvan is nog niet bekend.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll naar boven
Scroll naar top