Medische Technologie MTB®

In de MBO/HBO-opleiding op niveau NLQF-4+ Medische Technologie MTB® wordt vooral ingegaan op de controlerende en bewakende taak van de medisch instrumentatietechnicus. De opleiding is gericht op ingebruikname (installatie) van medisch-technische meetapparatuur, instandhouding van apparatuur en ondersteuning bij het gebruik van die apparatuur.

Voorwaarden van deelname
De student dient werkzaam te zijn als medisch instrumentatietechnicus in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
De student dient tevens in het bezit te zijn van het certificaat Medische Technologie MTA®.

Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI)
De opleiding MTB® is in samenwerking met de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatie-technici ontwikkeld.

Vrijstellingen
Er worden geen vrijstellingen verleend voor enig onderdeel van de opleiding op grond van vooropleiding of elders verworven competenties.

Onderwerpen
De onderwerpen, die behandeld worden, zijn:

 • Normen, Richtlijnen & Classificatie
 • Medisch-technische Veiligheid
 • Onderhoud & Tests
 • Interferentie
 • Endoscopie
 • Patiëntbewaking
 • Beademing & Anesthesie
 • Cardiologie & Cardiochirurgie
 • Medische Lasers
 • Obstetrie & Neonatologie
 • Ultrageluid-II
 • Stralingsfysica-II
 • EEG & EMG
 • Nierfunctievervangende Technieken-II
 • Informatietechnologie-II
 • Fysiologische Meetmethoden-II
 • Optiek & Oogheelkunde
 • Risicoanalyse-II
 • Stralingsbescherming

Avondopleiding
De opleiding bestaat uit contactlessen. Naast het volgen van de lessen wordt van de student verwacht dat hij thuis het lesmateriaal bestudeert en indien van toepassing schriftelijke opdrachten maakt.

De opleiding Medische Technologie MTB® bestaat uit circa 20 lessen van 3 uur en een examen.

De lessen worden in principe ‘s avonds gegeven van 18:30 uur tot 21:30 uur, maar van die tijden kan om dringende redenen worden afgeweken.

Studielast
De totale studielast bedraagt minimaal 200 uur gedurende circa 5 maanden.

Examen Medische Technologie MTB®
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt het examen MTB® afgenomen. Dit examen staat onder toezicht van de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.

Indien de student slaagt voor het examen MTB® ontvangt hij het certificaat Medische Technologie MTB®. Dit certificaat is vereist voor deelname aan de opleiding MTC®.

Herexamens
De student die niet slaagt voor het examen kan twee keer een herexamen doen. Deelname aan een herexamen kost € 225,-*

Locatie
De locatie waar de lessen worden gegeven, is het Business Center van de Vechtsebanen, Mississippidreef 153, 3565 CE Utrecht.

Start opleiding
De opleiding start twee keer per jaar: in principe in januari en in augustus, maar daar kan om dringende redenen van af worden geweken.

Kosten
De kosten voor de opleiding MTB®, bedragen per persoon € 2.925,00*, btw-vrijgesteld. Dit is inclusief lesmap MTB®, de syllabus Stralingsfysica-II, examenkosten, certificaat MTB® en koffie/thee/fris.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de opleiding MTB® door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. U vindt het aanmeldformulier op de deze pagina.

Minimaal aantal studenten
De opleiding MTB® wordt uitsluitend georganiseerd als zich ten minste 18 studenten voor deze opleiding hebben aangemeld.

*Prijspeil per 01-01-2024. Bij deelname aan de opleiding in het kader van het CZO zal er een toeslag op de prijs zijn. De hoogte daarvan is nog niet bekend.

Scroll naar boven
Scroll naar top