Medische Technologie MTC®

Medische Technologie MTC®, een opleiding op HBO-niveau, is het vervolg op de opleiding Medische Technologie MTB®.

De opleiding MTC® wordt in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) georganiseerd. Het programma van MTC® is een korte deeltijd-variant van de HBO-applicatiecursus Medische Techniek van de NHL.

Het doel van de opleiding is verbreding en verdieping van kennis van, begrip van en inzicht in de natuurkundige principes van medisch-technische meetapparatuur en meetprocessen waarbij het menselijk lichaam is betrokken.

Voorwaarden van deelname
De student dient werkzaam te zijn als medisch instrumentatietechnicus in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
De student dient in het bezit te zijn van het certificaat Medische Technologie MTB®.

Modules
De opleiding MTC® bestaat uit 5 modules:

 • Anatomie, Fysiologie & Pathologie + deelexamen
 • Stralingsfysica-III + deelexamen
 • Medische Fysica + deelexamen
 • Fysiologische Meetmethoden + deelexamen
 • Wiskunde (geen examen)

Anatomie, Fysiologie & Pathologie
In MTA® is Anatomie & Fysiologie behandeld. In MTC® worden diverse onderwerpen uit MTA® uitgediept en aangevuld. Er wordt ingegaan op onderwerpen die bij MTA® niet aan de orde zijn gekomen: de zintuigen, denkpatronen en geheugen, ziektebeelden (pathologie), behandel- en onderzoekmethodes.

Ook wordt aandacht besteed aan de medisch-wetenschappelijke terminologie om de communicatie met medici te vergemakkelijken.

De module wordt afgesloten met een deelexamen.

Stralingsfysica-III
Radioactiviteit en ioniserende straling zijn de hoofdthema’s van de stralingsfysica.

Aan de orde komen:

 • Radioactiviteit en stralingstypen
 • Wisselwerking van ioniserende straling met materie
 • Dosis en dosistempo
 • Meetmethoden: detectoren
 • Telprocessen: de kansverdeling van Poisson
 • Straling en organismen
 • Gevaren van ioniserende straling
 • Wettelijke normen voor stralingsbelasting en -bescherming.

Tevens worden beeldvormende technieken besproken: CT, MRI, DSA, PET en lineaire versnellers.

De module wordt afgesloten met een deelexamen.

Medische Fysica
Deze module bestaat uit 3 deelmodules:

 • Laserveiligheid
 • Ultrageluid-III
 • Algemene Medische Fysica

In deze module worden de natuurkundige principes behandeld van processen die zich in het menselijk lichaam afspelen. Voor de instrumentatietechnicus is dit onderwerp belangrijk, omdat in medisch-technische apparatuur deze principes worden toegepast.

Aan de orde komen onder andere:

 • Optica (optische fibers, de microscoop en het menselijk oog)
 • Akoestiek & geluidvoortplanting
 • Fysica van de bloedsomloop
 • Warmteleer
 • Medische lasers en laserveiligheid
 • Toepassingen van de elektriciteitsleer

De module wordt afgesloten met een deelexamen.

Fysiologische Meetmethoden
De module Fysiologische Meetmethoden behandelt de natuurkundige, wiskundige en statistische principes van veel-gebruikte medisch-technische meetapparatuur.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Meetonzekerheid
 • Biosignalen en ruis
 • Analoge elektronica
 • Digitale elektronica
 • Elektrodes, sensoren en omzetters
 • ECG-metingen
 • Metingen aan de bloedcirculatie
 • Metingen aan de ademhaling
 • Digitale signaalbewerking

De module wordt afgesloten met een deelexamen.

Wiskunde
Voor studenten die hun wiskunde willen bijspijkeren, worden vier lesavonden ingepland. De lessen zijn facultatief, maar, hoewel niet verplicht, is het raadzaam deze lessen bij te wonen.

De lesstof is in de eerste plaats een herhaling van de wiskunde die in het MBO aan de orde komt en in de tweede plaats een aanvulling met onderwerpen op HBO-niveau.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Exponenten en logaritmen
 • Trigonometrie
 • Vectoralgebra
 • Differentiaal- en integraalrekening

De module wordt niet met een examen afgesloten.

Medische Mechanica
De studenten die MTA® + MTB® hebben behaald, hebben een vrijstelling voor het onderdeel Medische Mechanica.

Avondopleiding
De opleiding bestaat uit contactlessen. Naast het volgen van de lessen wordt van de student verwacht dat hij thuis het lesmateriaal bestudeert en indien van toepassing schriftelijke opdrachten maakt. De opleiding MTC® bestaat uit 34 lesavonden van ieder 3 uur en vier deelexamens van ieder 2 uur.

De lessen beginnen om 18.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Tijdens de reguliere schoolvakanties (alle regio’s) worden er geen lessen gepland.

Voorafgaand aan elk deelexamen is er een roostervrije week.

Studielast
De totale studielast bedraagt minimaal 400 uur gedurende circa anderhalf jaar.

Deelexamens
Vier modules worden afgesloten met een deelexamen.

Indien de student slaagt voor een deelexamen, ontvangt hij/zij een deelcertificaat.

Voor het onderdeel Medische Mechanica hebben studenten die in het bezit zijn van de certificaten MTA® en MTB®, een vrijstelling. Zij ontvangen geen deelcertificaat voor dit onderdeel.

De module Wiskunde wordt niet geëxamineerd.

Herexamens
De student die niet slaagt voor een deelexamen van een module heeft recht op twee herexamens voor het betreffende deelexamen.

Prijs herexamens
Het afleggen van een herexamen kost € 195,00*

Certificaat MTC®
Om te kunnen slagen voor MTC®, moet de student ten minste 24 punten voor de vier deelexamens hebben behaald.

Daarvan mag één cijfer 5 zijn; lagere cijfers zijn niet toegestaan.

Diploma Medische Technologie
Studenten die de gehele opleiding Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC® met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen van de examencommissie het Diploma Medische Technologie.

Bijscholingspunten VZI Register van Certificaathouders (RECER)
Het behalen van de opleiding MTC levert 20 bijscholingspunten op voor Certificaathouders RECER.

Locatie
De opleidingslocatie is het business center van de Vechtsebanen, Mississipidreef 153, Utrecht.

Start opleiding
Bij voldoende inschrijvingen start de opleiding MTC® iedere anderhalf jaar.

De eerstvolgende opleiding start in september 2020.

Kosten
De kosten voor de opleiding MTC® bedragen € 3.880,00*, btw-vrijgesteld, per persoon. Dit bedrag is inclusief de lesmap MTC®, lesboeken, examengeld voor vier deelexamens en diplomering, koffie/thee/fris en vermelding in register Diploma Medische Technologie.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de opleiding MTC® door het aanmeldformulier te downloaden en in te vullen.

Aantal cursisten
De opleiding MTC® wordt uitsluitend georganiseerd als zich ten minste 16 studenten voor deze opleiding hebben aangemeld.

* Prijspeil per 01-01-2020

Scroll naar top