Medische Technologie MTC®

Medische Technologie MTC®, een opleiding op HBO-niveau (NLQF-5 niveau), is het vervolg op de opleiding Medische Technologie MTB®.

Het doel van de opleiding is verbreding en verdieping van kennis van, begrip van en inzicht in de natuurwetenschappelijke en medisch-technologische principes van medisch-technische meetapparatuur en meetprocessen waarbij het menselijk lichaam is betrokken.

Voorwaarden van deelname
De student dient werkzaam te zijn als medisch instrumentatietechnicus in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
De student dient in het bezit te zijn van het certificaat Medische Technologie MTB®.

Vakken
De opleiding MTC® bestaat uit zes vakken:

 • Anatomie, Fysiologie en Pathologie.
 • Stralingsfysica-III
 • Medische fysica
 • Fysiologische Meetmethoden-III
 • Metrologie & Statistiek
 • Wiskunde & Signaalanalyse

Anatomie, Fysiologie & Pathologie van het Menselijk Lichaam
In MTA® is Anatomie & Fysiologie behandeld. In MTC® worden diverse onderwerpen uit MTA® uitgediept en aangevuld. Er wordt ingegaan op onderwerpen die bij MTA® niet aan de orde zijn gekomen: de zintuigen, denkpatronen en geheugen, ziektebeelden (pathologie), behandel- en onderzoekmethodes.

Ook wordt aandacht besteed aan de medisch-wetenschappelijke terminologie om de communicatie met medici te vergemakkelijken.

Het vak wordt afgesloten met een deelexamen.

Stralingsfysica-III
Radioactiviteit en ioniserende straling zijn de hoofdthema’s van de stralingsfysica.

Aan de orde komen:

 • Radioactiviteit en stralingstypen
 • Wisselwerking van ioniserende straling met materie
 • Dosis en dosistempo
 • Meetmethoden: detectoren
 • Telprocessen: de kansverdeling van Poisson
 • Straling en organismen
 • Gevaren van ioniserende straling
 • Wettelijke normen voor stralingsbelasting en -bescherming.

Tevens worden beeldvormende technieken besproken: CT, MRI, DSA, PET en lineaire versnellers.

Dit vak wordt afgesloten met een deelexamen.

Medische Fysica
Dit vak bestaat uit drie deelvakken:

 • Laserveiligheid
 • Ultrageluid-III
 • Algemene Medische Fysica

In dit vak worden de natuurwetenschappelijke principes behandeld van processen die zich in het menselijk lichaam afspelen. Voor de instrumentatietechnicus is dit onderwerp belangrijk, omdat in medisch-technische apparatuur deze principes worden toegepast.

Aan de orde komen onder andere:

 • Optica (optische fibers, de microscoop en het menselijk oog)
 • Akoestiek & geluidvoortplanting
 • Fysica van de bloedsomloop
 • Warmteleer
 • Medische lasers en laserveiligheid
 • Bio-elektriciteit
 • Stromingsleer
 • Uitwisseling van gassen

Dit vak wordt afgesloten met een deelexamen.

Fysiologische Meetmethoden-III
Dit vak Fysiologische Meetmethoden behandelt de natuurwetenschappelijke, wiskundige en statistische principes van veelgebruikte medisch-technische meetapparatuur.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • SI-eenhedenstelsel en IUPAC-nomenclatuur
 • Ruis
 • Analoge elektronica
 • Digitale elektronica
 • Elektrodes, sensoren en omzetters
 • Elektrische metingen aan het lichaam
 • Metingen aan de bloedcirculatie
 • Metingen aan de ademhaling

Dit vak wordt afgesloten met een deelexamen.

Metrologie & Statistiek
Dit vak gaat over de analyse en (digitale) verwerking van meetgegevens. De lesstof omvat onder andere statistiek, meetonzekerheid en de analyse van systematische meetfouten.

 • Statistiek van de meetonzekerheid
 • Analyse van systematische meetfouten
 • Significante cijfers en afronding
 • Digitaal-statistische signaalbewerking

Dit vak wordt afgesloten met een deelexamen.

Wiskunde & Signaalanalyse
De leerstof is in de eerste plaats een herhaling van de wiskunde die in het MBO-4 aan de orde komt en in de tweede plaats een aanvulling met onderwerpen op HBO-niveau. Hierbij staat het rekenen niet voorop! Tijdens de opleiding zijn rekenopgaven in de eerste plaats bedoeld om de lesstof te verwerken en geen doel op zichzelf. Signaalanalyse is belangrijk bij metingen aan het menselijk lichaam en is grotendeels een wiskundig principe.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Exponenten en logaritmen
 • Trigonometrie
 • Vectoralgebra
 • Complexe getallen
 • Differentiaal- en integraalrekening
 • Fourieranalyse

Dit vak wordt niet met een deelexamen afgesloten.

Avondopleiding
De opleiding bestaat uit avondcolleges. Naast het volgen van de colleges wordt van de student verwacht dat hij thuis het lesmateriaal bestudeert en indien van toepassing schriftelijke opdrachten maakt. De opleiding MTC bestaat uit circa 35 avondcolleges van ieder drie uur en vijf deelexamens van ieder drie uur.

De colleges worden in principe ‘s avonds gegeven van 18:30 uur tot 21:30 uur, maar van die tijden kan om dringende redenen worden afgeweken.

Tijdens de reguliere schoolvakanties (alle regio’s) worden er geen colleges gepland.

Voorafgaand aan elk deelexamen is er een roostervrije week.

Studielast
De totale studielast bedraagt minimaal 400 uur gedurende circa anderhalf jaar.

Deelexamens
Vijf vakken worden afgesloten met een deelexamen.

Indien de student slaagt voor een deelexamen, ontvangt hij/zij een deelcertificaat.

Het vak Wiskunde & Statistiek wordt niet geëxamineerd.

Herexamens
De student die niet slaagt voor een deelexamen van een vak heeft recht op twee herexamens voor het betreffende deelexamen.

Prijs herexamens
Het afleggen van een herexamen kost € 225,00*

Certificaat MTC®
Om te kunnen slagen voor MTC®, moet de student ten minste 30 punten voor de vijf deelexamens hebben behaald.

Daarvan mag één cijfer vijf zijn; lagere cijfers zijn niet toegestaan. Deze vijf dient met minimaal een zeven gecompenseerd te worden bij één van de andere deelexamens.

Diploma Medische Technologie
Studenten die de gehele opleiding Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC® met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen van de Examen- en Curriculumcommissie het Diploma Medische Technologie.

Bijscholingspunten VZI Register van Certificaathouders (RECER)
Het behalen van de opleiding MTC levert 20 bijscholingspunten op voor Certificaathouders RECER.

Locatie
De opleidingslocatie is het business center van de Vechtsebanen, Mississippidreef 153, Utrecht.

Start opleiding
Bij voldoende inschrijvingen start de opleiding MTC® iedere anderhalf jaar.

De eerstvolgende opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, zomer 2024.

Kosten
De kosten voor de opleiding MTC® bedragen € 4.150,00*, btw-vrijgesteld, per persoon. Dit bedrag is inclusief de lesmap MTC®, examengeld voor vijf deelexamens en diplomering, koffie/thee/fris en vermelding in register Diploma Medische Technologie.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de opleiding MTC® door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. U vindt het aanmeldformulier op de deze pagina.

Aantal cursisten
De opleiding MTC® wordt uitsluitend georganiseerd als zich ten minste 16 studenten voor deze opleiding hebben aangemeld.

* Prijspeil per 01-08-2023

Scroll naar boven
Scroll naar top