Training Effectief Instructie Geven

Voor een medisch technicus is het bezitten van technische (apparatuur)kennis een uitgesproken zaak. Daarnaast is het belangrijk dat een medisch technicus over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Medisch technici zijn vaak betrokken bij het instrueren van verpleegkundigen en artsen over de doelmatige en veilige toepassing van medische apparatuur. Het verzorgen van een presentatie over bijvoorbeeld nieuwe beademingstechnieken kan ook deel uitmaken van het takenpakket van de medisch technicus.

De didactische vaardigheid die hierbij belangrijk is, hebben medisch technici meestal niet in de opleiding meegekregen. Daarom heeft INTOP Zorgsector in samenwerking met de VZI een tweedaagse training Effectief Instructie geven ontwikkeld. In deze training leren de medisch technici een gestructureerde training/instructie te maken waar deelnemers een actieve rol in hebben.

Onderdelen die in de training aan bod komen zijn:

  • het verschil tussen presenteren en trainen
  • leren werken met een praktisch model voor het opzetten van een training
  • doel en doelgroep: aansluiten bij de deelnemers
  • omgaan met niveauverschillen in een groep
  • activerende werkvormen
  • het verzorgen van een eigen training/instructie, met opbouwende feedback van collega’s en trainer

Op de eerste trainingsdag behandelen we de didactiek, belangrijke elementen van trainen/instrueren. Dat doen we op een interactieve, praktijkgerichte manier. De tweede dag verzorgen alle deelnemers daadwerkelijk een korte training of instructie.

Om de training optimaal te kunnen houden, wordt er gewerkt met kleine groepen van maximaal 10 – 12 personen.

Scroll naar boven
Scroll naar top