Deelnamevoorwaarden opleiding Medische Technologie

1. Een cursist kan deelnemen aan de opleiding Medische Technologie indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.

2. INTOP Zorgsector is lid van NRTO i.o. De algemene voorwaarden vindt u hier. Deze zijn van toepassing voor de opleidingen/cursussen Medische Technologie.

3. Een cursist dient aan de minimaal vereiste vooropleidingseis te voldoen. Dit is ter beoordeling van INTOP Zorgsector.

4. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door middel van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan door de cursist / de opdrachtgever worden uitgeprint via de website: intopzorgsector.nl. Uitsluitend aanmeldingen die volledig ingevuld én ondertekend zijn, worden door INTOP Zorgsector in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van INTOP Zorgsector. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de opleidingskosten.

5. Indien een cursist / de opdrachtgever binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met INTOP Zorgsector.

6. De kosten van de opleidingen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website.

7. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. De kosten van annulering/wijziging treft u aan in de algemene voorwaarden van de NRTO. Zie onder: particulier of zakelijk.

De annuleringskosten vervallen indien, door de opdrachtgever/deelnemer, in passende vervangende deelneming wordt voorzien.


8. Minimaal 14 dagen voor de startdatum wordt een schriftelijke oproep toegestuurd aan cursisten aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Indien een cursist 10 dagen voor de desbetreffende startdatum de vermelde schriftelijke oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met INTOP Zorgsector.

9. Cursisten worden automatisch ingeschreven voor het examen conform lesrooster. Het maximale verzuim per opleiding voor deelname aan het examen is twee lessen. Verdere informatie over (toelating tot) het examen is opgenomen in het examendeelreglement.

10. Aan deelname aan een herexamen zijn kosten verbonden. Cursisten kunnen zich opgeven voor een herexamen met een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. Cursisten ontvangen een bevestiging voor deelname aan het herexamen.

11. Indien de opleiding betaald wordt door de opdrachtgever dan zal de correspondentie aan de cursist in kopie verstuurd worden naar de opdrachtgever.

12. De cursist / de opdrachtgever is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in de algemene voorwaarden NRTO, de Gedragscode NRTO,  de Geschillen- & Klachtenprocedure NRTO, het Examenregelement en de Deelnamenvoorwaarden INTOP.

Scroll naar boven
Scroll naar top