Gedragscode studenten

Gedragscode deelnemer opleiding Medische Technologie

1. De directie van Intop Zorgsector, gevestigd te Hilversum en verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding Medische Technologie stelt naleving van onderstaande gedragscode door de kandidaat als voorwaarde voor (blijvende) deelname aan de opleiding Medische Technologie.

2. De deelnemer zal zich tijdens de lessen van de opleiding Medische Technologie gedragen zoals van een goed cursist mag worden verwacht.

3. De deelnemer zal zich onthouden van alles wat de correcte gang van zaken tijdens de lessen belemmert en zal in de communicatie met andere cursisten en de docent de algemeen geaccepteerde regels van beleefdheid in acht zal nemen. Dit ter beoordeling van de docent c.q. de directie van Intop Zorgsector.

4. De deelnemer dient ten behoeve van een goede inhoudelijke voortgang van de lessen – zowel voor zichzelf, de overige cursisten en de docent-, een adequate inspanning te leveren om de opleiding Medische Technologie tot een goed einde te brengen.

5. Indien de deelnemer klachten heeft over de organisatie van de opleiding, de docent, of het gedrag van medecursisten dan dient deze klacht te worden doorgegeven aan Intop Zorgsector. Afhandeling van de klacht zal plaatsvinden conform het bepaalde in het betreffende examenreglement.

6. Wanneer een deelnemer aan de opleiding Medische Technologie, zich niet houdt aan de bovenstaande gedragscode, heeft Intop Zorgsector het recht de deelnemer met onmiddellijke ingang verdere toegang tot de lessen te ontzeggen en de deelnemer te schorsen. Na overleg met de examencommissie zal worden vastgesteld welke sanctie er zal worden opgelegd. Tot het moment van de oplegging van de sanctie is de deelnemer geschorst.

Scroll naar boven
Scroll naar top