Vrijstelling MTA en MTB

Beleid inzake vrijstelling MTA en MTB

Artikel D8 van het OER (Onderwijs en Examen Regeling) MTAB is duidelijk:

De theorieopleidingen MTA en MTB hebben een verplichtend karakter. Alle vakken (hoofdstukken) van de twee OE’s MTA en MTB (op de inleidingen na, die louter organisatorische en formele zaken betreffen) worden geëxamineerd. Er kan geen vrijstelling worden verleend voor enig onderdeel van deze opleidingen.

Dit artikel is bedoeld om te voorkomen dat er voor individuele vakken vrijstelling wordt aangevraagd. Die mogelijkheid is er niet.

Er bestaat echter een vrijstellingsprocedure voor bijvoorbeeld studenten hbo Mens en Techniek, hbo Gezondheidszorg Technologie etc. Dit wordt omschreven in artikel D6 lid 2 van het OER MTAB:

De MTIO die nadrukkelijk met schriftelijk bewijs kan aantonen al over voldoende kennis van de medische technologie te beschikken, kan tot het examen MTA worden toegelaten zonder het theorieonderwijs in de OE MTA te hebben gevolgd. De DIR besluit, op grond van het aangevoerde bewijs, of de MTIO al dan niet tot het examen MTA kan worden toegelaten. De DIR rapporteert zijn beslissing aan de voorzitter van de EC.

In spreektaal: studenten met een relevante medisch technische hbo-opleiding kunnen na beoordeling door de directie van INTOP Zorgsector BV aan het MTA-examen deelnemen en zodoende hun MTA halen. De kosten voor een examen op afspraak kost € 395,00 (vrijgesteld van BTW). Voor MTB bestaat deze regeling niet.

Scroll naar boven
Scroll naar top