Zelfstudie MTA en MTB

Beleid inzake zelfstudie MTA en MTB

Speciaal voor studenten die goed zelfstandig kunnen studeren bestaat de mogelijkheid zijn of haar MTA of MTB te behalen op basis van zelfstudie. De student dient dit bij inschrijving aan te geven. De student ontvangt na betaling het lesmateriaal. Er wordt de mogelijkheid geboden voor het stellen van vragen en de student ontvangt een proefexamen. Het examen wordt afgenomen tegelijk met de lopende groepen. De kosten zijn gelijk aan de reguliere opleidingen MTA en MTB.

INTOP Zorgsector heeft bij de reguliere opleidingen MTA en MTB een slagingspercentage van ca. 95%. Dit kunnen we bij zelfstudie niet garanderen.

Scroll naar boven
Scroll naar top